Klub Biegłych Sądowych

Z dniem 1 marca 2014 r. został powołany Klub Biegłych Sądowych. Celem klubu jest stworzenie mostu łączącego środowisko biegłych ze środowiskiem sędziowskim.

Serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenia prosimy kierować na maila: ksrm@ksrm.pl

 

Uchwała nr 1/2018 z dnia 10.10.2018 r. Zarządu KSRM w sprawie udzielania przez Stowarzyszenie rekomendacji dla członków, którzy ubiegają się o wpis na listy biegłych sądowych

Ustalono, że pozytywną rekomendację będą wydawane rzeczoznawcom, którzy posiadają uprawnienia zawodowe co najmniej przez okres 3 lat i w tym czasie wykonywali operaty szacunkowe lub opinie dotyczące wyceny wszystkich typów nieruchomości. Rekomendacje będą wydawane na podstawie oświadczenia złożonego przez rzeczoznawcę ubiegającego się w w/w funkcję.

Prosimy o kontakt pod adresem mailowym: sekretariat@ksrm.pl lub tel. 793-360-633.