SKŁAD ZARZĄDU

Prezes:

Wiceprezes:

Członkowie:

 

Marek Nawalaniec

Zdzisław Perzanowski

Elżbieta Hołda

Ryszard Sibiga

Krzysztofa Probierz

Witold Mazgaj

KOMISJA REWIZYJNA 

Członkowie:

Berenika Kociszewska

Małgorzata Cebula

Karolina Kozielska

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ 

Członkowie:

Jolanta  Traczyk

Janusz  Miszczyk

Tadeusz Jasiński

KOMISJA OPINIUJĄCA 

Przewodniczący:

Agnieszka  Krzepkowska

Członkowie:

Maria  Wadas

Piotr Tyrkiel

Arkadiusz Madej

Beata Rek

Paweł Pomarański