Zarząd Stowarzyszenia

SKŁAD ZARZĄDU

Prezes:

Wiceprezes:

Członkowie:

Marek Nawalaniec

Elżbieta Hołda

Dariusz Witkowski

Ryszard Sibiga

Jolanta Traczyk

Witold Mazgaj

KOMISJA REWIZYJNA

Członkowie: Berenika Kociszewska
Małgorzata Cebula

Karolina Kozielska

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

Członkowie: Krzysztofa Probierz
Janusz  Miszczyk

Tadeusz Jasiński

KOMISJA OPINIUJĄCA

Przewodniczący: Agnieszka  Krzepkowska
Członkowie: Maria  Wadas
Bożena Markiewicz

Tomasz Brandys

Mateusz Wach