Krakowskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Zrzeszamy, szkolimy i opiniujemy od 2014 roku!

Krótko o Stowarzyszeniu

Wychodząc naprzeciw nowym trendom związanym z rynkiem nieruchomości we wrześniu 2013 roku zawiązane zostało nowe Stowarzyszenie rzeczoznawców majątkowych (które uzyskało osobowość prawną w styczniu 2014 r. ) z siedzibą w Krakowie mające na celu konsolidację środowiska rzeczoznawców. Zmiany zachodzące na rynku, deregulacja zawodu wprowadziła nowe spojrzenie i nowe podejście do tego prestiżowego i jakże odpowiedzialnego zawodu. Konieczność ujednolicenia procedur , chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych aby sprostać nowym wyzwaniom a w szczególności pragnienie prawidłowego wykonywania zawodu skłoniło grupę zapalonych rzeczoznawców do założenia nowego stowarzyszenia uwzględniającego te wszystkie aspekty rynku nieruchomościowego. czytaj więcej…