Dostępne publikacje

Uprzejmie informujemy, iż  Członkowie Stowarzyszenia,
mogą skorzystać w siedzibie KSRM, lub wypożyczyć w formie książkowej:

1. „Scalone Normatywy do wycen budynków i budowli”-  WACETOB SP. Z O.O.
2. „Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych”- Bistyp
3. „Rzeczoznawca Majątkowy” – Kwartalnik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
4. „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”- Kwartalnik Ogólnopolski
5. „Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości”- Zdzisław Małecki
6. „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna,ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną”- Jerzy Dąbek

Dodatkowo od stycznia 2018 roku Stowarzyszenie zakupiło następujące kwartalniki:

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CZ.I- OBIEKTY KUBATUROWE SEKOCENBUD

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CZ.II- OBIEKTY INŻYNIERYJNE SEKOCENBUD

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 793-360-633