Zarząd Stowarzyszenia

Skład zarządu

PrezesMarek Nawalaniec
WiceprezesElżbieta Hołda
CzłonkowieDariusz Witkowski
Ryszard Sibiga
Jolanta Traczyk
Witold Mazgaj

Komisja rewizyjna

CzłonkowieBerenika Kociszewska
Małgorzata Cebula
Karolina Kozielska

Komisja etyki zawodowej

CzłonkowieKrzysztofa Probierz
Janusz Miszczyk
Tadeusz Jasiński

Komisja Opiniująca

CzłonkowieAgnieszka Krzepkowska
Maria Wadas
Bożena Markiewicz
Tomasz Brandys
Mateusz Wach